Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

Z KULTURĄ MI DO TWARZY 22/23

Na szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy” 2022/2023 (edycja III).

Celem projektu jest:

  • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
  • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
  • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
  • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
  • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
  • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dla dziecka,
  • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich codzienne przestrzeganie.