Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe realizowane są po bloku zajęć z podstawy programowej. Celem tych zajęć jest rozwijanie zainteresowań dzieci w jak najciekawszej formie, nie zapominając aby był to czas bardzo dobrej zabawy.

PLASTUSIOWO

To zabawy plastyczne z wykorzystaniem takich środków plastycznych jak: kolor, forma, faktura i kompozycja.

Swobodne twórcze działanie pozwala dzieciom odczuć zadowolenie z udanej pracy palstycznej oraz satysfakcję ze wspólnej zabawy. Dzieci mają możliwość poznać lub utrwalić sobie różnorodne techniki plastyczne, podczas których eksperymentują kolorem, kształtem i materiałem.

Zabawy plastyczne rozwijają sprawność manualną, wyobraźnię i pomysłowość dzieci.

NUTKOWO - CZYLI ZABAWA, TANIEC, ŚPIEW I ŚMIECH

To obcowanie z muzyką w różnych formach ruchu. Zabawy z muzyką pomagają w kształtowaniu poczucia rytmu, elegancji ruchu, plastyczności i gibkości ciała, uczą pracy i współdziałania w zespole.

Muzyka łagodzi obyczaje – w wielu przypadkach zajęcia te mają właśnie wymiar terapeutyczny i relaksacyjny, uspokajają i pomagają rozładować emocje.

AKROBACI

Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe kształtujące sylwetkę, rozwijające koordynację ruchową i motorykę.

LOGIKO

To zabawy logiczne i gry, które są dobrym treningiem umysłu – rozwijają spostrzegawczość, pamięć i logiczne myślenie.

Zabawy te polegają na : segregowaniu, szukaniu podobieństw i różnic, tworzeniu zbiorów, orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała, rozwijaniu umiejętności liczenia, poznawaniu stosunków przestrzennych, określaniu położenia przedmiotów, porównywaniu ilości i wielkości, posługiwaniu się liczebnikami porządkowymi i głównymi.

ZABAWY ZE SŁOWEM

Czyli wspomaganie rozwoju mowy.

Tworzenie historyjek, układanie opowieści, zagadek, słuchanie bajek to wzbogacanie słownictwa. Dzieci ćwiczą prawidłową mowę pod względem gramatycznym, fleksyjnym i składniowym. Podczas tych zabaw kształtują umiejętność skupienia uwagi, spostrzegawczość, kompetencje językowe, uczą się słuchać ze zrozumieniem. Zabawy ze słowem pozwalają również na prowadzenie ćwiczeń usprawniających aparat mowy.

KODOWANIE

Programowanie to szereg reguł i zasad. Najmłodsze dzieci poznają je dzięki grom i zabawom.

GRY PLANSZOWE

Uczą wygrywać i przegrywać, liczyć i myśleć kreatywnie.

Każda z gier jest inna i uczy innych umiejętności. Gry kształtują:

- postawy koleżeńskie

- uczą opanowania i cierpliwości

- wyrabiają nawyki przestrzegania dyscypliny i reguł gry

- uświadamiają graczom potrzebę współdziałania i podporządkowania się interesom grupy.

Chęć wygrania jest motywacją do wysiłku intelektualnego.

KUCHCIKOWO

To mini kurs gotowania oraz nauka zastosowania warzyw, owoców i ziół w kuchni.