Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

ZADANIA HIGIENISTKI SZKOLNEJ:

1. Organizowanie i udział w powszechnych profilaktycznych badaniach lekarskich – zbieranie i analiza wyników;
2. Wykonywanie testów przesiewowych i ich interpretacja; badania przesiewowe mają na celu wykrywanie:
– zaburzeń rozwoju fizycznego
– nieprawidłowej ostrości wzroku, zeza, zaburzeń widzenia barw
– zaburzeń słuchu
– zniekształceń kończyn dolnych
– bocznego skrzywienia kręgosłupa
– podwyższonego ciśnienia krwi;
3. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji stanu zdrowia i przebiegu leczenia uczniów;
4. Wypełnianie kart na kolonie i obozy;
5. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach;
6. Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej – promowanie zachowań prozdrowotnych, zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie.

GABINET CZYNNY:

Środa 8:00 - 11:30

Czwartek 8:00 - 10:00

Piątek 12:00 - 16:00

HIGIENISTKA:

Elżbieta Cebula