Go to main content

RADA RODZICÓW

Na zebraniu dla rodziców wybrano nową Radę Rodziców na rok szkolny 2019/2020

- przewodniczący: Anna Szczyrek

- skarbnik: Monika Bożek

- sekretarz: Urszula Kuryj

- członek: Sylwia Podgórska

Rada Rodziców ustaliła kwotę cegiełki na wyprawkę na rok szkolny 2019/2020 - 100,00 zł., z której będą kupowane: farby, kredki, papiery, bibuła, materiały kreatywne, plastelina, kleje oraz inne artykuły biurowe oraz kwotę cegiełki na Radę Rodziców - 40,00 zł, z której finansowane bedą między innymi imprezy dla dzieci np. Mikołaj, Bal, dzień Babci i Dziadka itp., nagrody w konkursach.

Cegiełkę na wyprawkę można wpłacać w dwóch ratach po 50,00 zł w terminach:

I rata do 20.10.2019

II rata do 20.01.2020

Rodzice, którzy maja w naszym przedszkolu dwoje i więcej dzieci płacą jedną składkę na Radę Rodziców

Nr konta do wpłaty:

Rada Rodziców PP 4A

Czechowice - Dziedzice, Polna 33

19 8453 0002 0000 2075 2000 0010

BARDZO WAŻNE - w tytule przelewu prosimy napisać imię i nazwisko DZIECKA