Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

ARBORETUM INSPIRUJE

Arboretum Inspiruje – to autorski projekt edukacyjny realizowany w naszej szkole od 2012 roku. Zakłada on inspirowanie się przyrodą w nauce różnych przedmiotów. W każdym roku wybierany jest temat przewodni projektu wokół którego koncentrują się prowadzone działania. Projekt jest laureatem konkursów grantowych – „Po stronie natury”, „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” natomiast w 2014 roku za całokształt działań został nagrodzony tytułem EKO-Aktwyni 2014 przyzwanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczeliśmy działalność Arboretum pod hasłem Powrót do natury. Działania te mają na celu przybliżenie nas do natury, czyli do stanu pierwotnego środowiska, w którym zachodzą różne procesy i zjawiska. Projekt Arboretum Inspiruje ponownie wziął udział w konkursie Gaz-Systemu- Funduszu Naturalnej Energii. Rok rozpoczęliśmy od świętowania Dnia Krajobrazu, plenerem malarskim w Goczałkowicach Zdroju. Kolejno przystąpiliśmy do badań zanieczyszczenia środowiska. Dzięki pomocom dydaktycznym, które otrzymaliśmy w projekcie Zielona Pracownia mogliśmy zrealizować obserwacje i zorganizować warsztaty dla klasy trzeciej naszej szkoły. W dobie nauczania zdalnego zorganizowany został Dzień Ziemi, nastawiony na ochronę środowiska i czystą energię. Obecnie nasze działania skupione są na stworzeniu zielnika roślin użytecznych. Zielnik jest ukłonem w stronę natury, która obdarza nas wieloma roślinami, które wzbogacają i często wspomagają nasz organizm. Równolegle obserwujemy negatywną sytuację niedoboru wody w Polsce i to jest nasz kolejny punkt, brany pod lupę!

Zapraszamy na stronę fb Arboretum Inspiruje.

WIOSNA W ARBORETUM

Zachęcamy do wirtualnego spaceru po naszym Arboretum.