Go to main content

REKRUTACJA

REKRUTACJA

DZIECI NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH

GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

- OD 1 LUTEGO DO 29 LUTEGO – ELEKTRONICZNA REJESTRACJA

na stronie http://zapisy.ppczechowice.pl

- 2-29 lutego 2020 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- do 6 marca 2020 – weryfikacja wniosków

- do 11 marca 2020 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

- do 27 marca 2020 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

- do 31 marca 2020 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych