Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

Szkolne Koło Turystyczne rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2023. Inicjatorką przedsięwzięcia i jego koordynatorką została p. Katarzyna Walasik. Celem jego działalności jest przede wszystkim integracja międzyszkolna, a ponadto zdobywanie wiedzy na temat polskich górotworów, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, umiejętność korzystania z zasobów przyrody, zaspokojenie potrzeb poznawczych, rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań poprzez wielostronną aktywność, wyrobienie zmysłu obserwacji oraz świadome i aktywne zdobywanie wiedzy i umiejętności. Koło bardzo prężnie działa łącząc swoje możliwości z zaprzyjaźnioną Szkołą Podstawową nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach. Wspólne wycieczki pozwalają na nowe znajomości, a wspólna organizacja przyczynia sie do znakomitej współpracy międzyszkolnej.

Zorganizowaliśmy 4 wycieczki w I semestrze roku szkolnego 2023/24:

1. Wisła Jawornik - Soszów - Wisła Dziechcinka

2. Kosmopark, PSP

3. Żabnica Skałka - Hala Boracza - Żabnica Skałka

4. Kulig w Wiśle Kubalonce