Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Nasza szkoła jest miejscem wyjątkowym. Chociaż liczy sobie jedynie 35 lat to wiedzę w niej zdobyło kilka tysięcy mieszkańców Czechowic- Dziedzic.


Szkoła Podstawowa numer 10 imienia ks. Jana Twardowskiego swój początek ma w 1975 roku, kiedy to ówczesny Wydział Oświaty i Wychowania opracował założenia programowo użytkowe dla nowej Szkoły w Czechowicach-Dziedzicach. Projekt ten zrealizowano w przeciągu trzynastu lat. Pierwszych uczniów szkoła przyjęła do swych klas w roku 1988, a do oficjalnej inauguracji budynku doszło 1 września kolejnego roku gdy zakończono ostatnie prace wykończeniowe. Naukę w szkole rozpoczęło wówczas 695 uczniów w 24 klasach od I –VI. W 1990 szkoła powiekszyła się o nową stołówkę oraz nowoczesną salę gimnastyczną, a dwa lata później pierwsi absolwenci pożegnali szkolne mury.


Rok 1999 przyniósł szkole istotne organizacyjne zmiany, od tego roku bowiem na skutek przeprowdzonej reformy edukacji, szkoła zaczęła funkcjonować jako Zespół Szkół Nr 1, w skład którego wchodziła dotychczasowa podstawówka oraz Gimnazjum Publiczne nr 1. Od 2004 roku przez kolejne lata, w naszej szkole funkcjonowało już tylko gimnazium.

15 września 2006 odbyło niezwykle ważne wydarzenie w historii naszej szkoły, mianowicie, Gimnazjum Publiczne numer 1, prowadzone przez grupę pełnych entuzjazmu oraz pasji nauczycieli, otrzymało imię ks. Jana Twardowskiego – lirycznego piewcy „ufności, miłości i dobra”, czemu towarzyszyło uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły.


Rok 2017 przyniósł radykalne zmiany w oświacie. W efekcie reformy stopniowej likwidacji uległy gimnazja i reaktywowano ośmioletnie szkoły podstawowe oraz wydłużono naukę w szkołach średnich. Zmiany te dotknęły nasze gimnazjum, które przekształcono w szkołę podstawową, przywracając nazwę Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Ks. Jana Twardowskiego (Patron przejęty został od gimnazjum). W szkole zorganizowano klasy pierwsze, przejęto klasy siódme z SP2 i SP7 (proces ten trwał trzy kolejne lata szkolne) oraz kończyły naukę dwa ostatnie roczniki gimnazjalistów. Równocześnie w jednym z segmentów siedziby szkoły od 01 września 2017 r. swoje miejsce znalazły cztery grupy przedszkolne (z dwóch likwidowanych przedszkoli – PP4 i PP7), które weszły w skład nowopowołanej struktury – Przedszkola Publicznego 4a.
Obie jednostki – Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Ks. Jana Twardowskiego oraz Przedszkole Publiczne Nr 4a z dniem 01 września 2017 r. połączyły się w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2.

DYREKTORZY NA PRZESTRZENI LAT

1989 – 1999 - Siwiec Kazimierz - Szkoła Podstawowa Nr 10

1999 – 2019 - Mik Wojciech - Zespół Szkół Nr 1, Gimnazjum Publiczne Nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

2019 – obecnie - Puzoń Alicja - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2