Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

KOŁO WOLONTARIATU

Podstawą działań naszego szkolnego wolontariatu jest motto naszego patrona ks. Jana Twardowskiego

„ Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych”

Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat szkolny przynosi wiele korzyści np. rozwija odpowiedzialność, umiejętność pracy w grupie, pomaga w rozwijaniu zainteresowań. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, kształtuje wrażliwość na drugiego, potrzebującego człowieka. Aktywność jest także ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

Nasi wolontariusze biorą udział w akcjach organizowanych przez różne instytucje oraz sami podejmują inicjatywy mające na celu pomoc innym.

  1. Wolontariuszem może być każdy uczeń, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest taka pomoc.
  2. Do Szkolnego Koła Wolontariusza może należeć każdy uczeń szkoły po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców.
  3. Wolontariusz musi być: kulturalny, prawdomówny, odpowiedzialny, chętny do działania, umieć stawiać sobie wymagania, pracować nad sobą, dawać czynną miłość.
  4. Uczniowie, którzy szczególnie angażują się w wolontariat mają prawo być nagradzani.
  5. Nagradzanie wolontariuszy motywuje do pracy oraz podkreśla uznanie dla działalności.
  6. W klasach młodszych 1-3 szkoły podstawowej uczniowie aktywni w pracy na rzecz wolontariatu zostają wyróżnieni i nagrodzeni przez wychowawcę.
  7. Nagrodą może być uwaga pozytywna, pochwała na forum szkoły lub inne.
  8. W klasach starszych każdy wolontariusz otrzymuje „ Dzienniczek wolontariusza”, w którym będzie zapisywany udział w poszczególnych akcjach.
  9. Podsumowanie pracy ucznia w kole wolontariatu będzie się odbywać pod koniec danego roku szkolnego.

W przypadku uczniów klas kończących naukę w szkole podstawowej, wpis na świadectwie otrzymują uczniowie, którzy brali aktywny udział w  80% organizowanych akcji w danym roku szkolnym.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023 zrealizowano:

· Akcja zbiórki karmy dla zwierząt i ptaków, pomagamy zimą.

· Akcja zbiórki zbierania zakrętek.

· Wtorkowe spotkania z dziećmi ze świetlicy szkolnej- czytanie dzieciom książek w czytelni.

· Akcja” Pomaganie jest fajne. Podaruj świąteczna kartkę.” Uczniowie naszej placówki z klas 1-6 włączyli się w akcję charytatywną i podarowali kartki świąteczne. Akcja polegała na samodzielnym wykonaniu kartki świątecznej w dowolnym formacie oraz dowolną techniką. Wykonane kartki trafiły do Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, a docelowo do mieszkańców domów pomocy społecznej oraz pacjentów szpitali w Bielsku – Białej i okolicy.

· Wraz z dziećmi ze świetlicy szkolnej i Panią Agnieszką wykonanie kartek świątecznych do DPSu „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach.

· Organizowanie szkolnej akcji charytatywnej „ Święty Mikołaj na Kresach”

· Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”,

· Dzień Wolontariusza-spotkania wolontariuszek w czasie przerw na korytarzu z uczniami klas 4 i aktywne uzupełnianie plansz na temat Kim jest wolontariusz? Co to jest wolontariat?,

· Wykonanie dekoracji świątecznych, kartek świątecznych na kiermasz, z którego dochód został przeznaczony częściowo na zakup karmy dla ptaków oraz na środki czystości dla rodziny ze Szlachetnej Paczki.

· Zorganizowanie akcji Szlachetna Paczka.

· Wsparcie kiermaszu RR ( wykonanie stroików świątecznych).

· Przekazanie Światełka Pokoju do Noclegowni dla Bezdomnych w Czechowicach –Dziedzicach.

· Wolontariusze wsparciem podczas Dnia Otwartego dla klas pierwszych.