Go to main content

STOŁÓWKA

Nasza szkolna stołówka działa od początku istnienia naszej szkoły, panie kucharki serwują codziennie "domowe", smaczne i zdrowe obiady.

Wydawanie obiadów:

11.30 - 11.50 klasy I - III

12.35 - 12.55 klasy IV - VIII

Serdecznie zapraszamy i życzymy smacznego!

PŁATNOŚCI ZA OBIADY

Opłaty za obiady można wpłacać na konto szkoły:
BANK PKO BP 18 1020 1390 0000 6902 0582 0271
do 10 dnia każdego miesiąca.

W tytule proszę wpisać:
opłata za obiady, miesiąc, imię i nazwisko dziecka, klasa,
(np. płatność za obiady do 10.11.2020, opis: opłata za obiady październik, Jasiu Kowalski, klasa VIg
płatność do 10.12.2019, opis: opłata za obiady listopad, Jasiu Kowalski, klasa VIg, kolejne miesiące opisujemy według powyższego wzoru)


Kwota do zapłaty będzie podawana przez wychowa
wcę dziecka

Wydawanie obiadów w czasie pandemii covid-19

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.00-11.20

1A 3B 3A 2B

1B 2A 2B

2A 3B 2B

1A 3A 2B 3B

1B 2A 3A 1A

11.20-11.30

DEZYNFEKCJA

11.30-11.50

4A 4B 8D 8E

11.50-12.00

DEZYNFEKCJA

12.00-12.20

1B 2A

3A 3B 1A

1A 1B 3A

1B 2A

3B 2B

12.20-12.30

DEZYNFEKCJA

12.35-12.55

8A 8B 8C 8F

12.55-13.10

DEZYNFEKCJA

____ - KLASA CZEKAJĄCA NA OBIAD NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ