Go to main content

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

– przewodnicząca SYLWIA ROZMUS


– zastępca ANNA KUCHARCZYK


– sekretarz /skarbnik MAŁGORZATAMACIEJCZYK

Skład Prezydium zostało wybrane na posiedzeniu Rady Rodziców
w roku szkolnym 2020/2021.

SKŁADKA

Równocześnie Rada podjęła decyzję o wysokości składki na fundusz Rady w wysokości 50 zł.

Pieniądze można wpłacać w ratach bezpośrednio na konto z podaniem w tytule przelewu nazwiska ucznia i klasy, jak również za pośrednictwem wychowawcy.

Rodzice mający dzieci w różnych klasach mogą wpłatę podzielić pomiędzy poszczególne oddziały.

Konto Rady Rodziców 22845300020000362330000010