Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

ŚWIETLICA

Godziny pracy świetlicy:

7.00-8.00, 11.30-16.30

Kontakt:

świetlica I (klasy a) - 32 215 55 09 wew. 24

świetlica II (klasy b) - 32 215 55 09 wew. 29

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 10 to ambitne miejsce, łączące czas spędzony przez ucznia na lekcjach z momentem powrotu do domu ze szkoły. Odbiegamy od szablonowego postrzegania świetlicy jako „przechowalni” i zmierzamy w stronę tworzenia szkolnego centrum stymulowania rozwoju i kreatywności ucznia.

Jest u nas czas na tradycyjną pomoc w nauce i odrabianie lekcji, na swobodną zabawę własną podopiecznych, która jest okazją do rozwoju ich kreatywności i regulacji kwestii społecznych wśród wychowanków. Na tym jednak nie poprzestajemy. Stawiamy na działanie, dostosowane do zmieniającej się wokół nas rzeczywistości.

Proponując różne formy aktywności dziecięcej, dostosowane do ich potrzeb pozostawiamy podopiecznym prawo wyboru zajęć, w których chcą uczestniczyć.

Zajęcia odbywają się w oparciu o roczny plan pracy świetlicy. Realizujemy szereg projektów tematycznych, uczestniczymy w konkursach. Stawiamy na aktywność ruchową i rekreacyjną organizując zajęcia na boisku szkolnym, placu zabaw, spacery. Korzystamy ze szkolnej sali gimnastycznej, sali medialnej, pracowni z interaktywną podłogą Fun Floor. Współpracujemy systematycznie ze szkolna biblioteką, promując czytelnictwo od najmłodszych lat.

Korzystamy z nowinek technologicznych i informatycznych, jednak korzystanie z komputera przez uczniów jest nadzorowane zgodnie z regulaminem świetlicy i konsultowane z rodzicami/opiekunami.

Jako kadra świetlicy nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe, służąc fachową pomocą z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, działalności opiekuńczo- wychowawczej, zajęć sportowych.

Tworzymy miejsce bezpieczne, przyjazne dziecku i zaspokajające jego potrzeby poprzez mądre i efektywne działania. Dobro dziecka jest dla nas zawsze najwyższym priorytetem.

Bieżące informacje świetlicowe zamieszczamy na szkolnym FB - serdecznie zapraszamy:)