Go to main content

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DYCHA"

Uczniowski Klub Sportowy „ Dycha ” został założony w 2003 roku z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego naszej szkoły. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją non profit, czyli wszystkie środki finansowe przeznacza na realizację celów statutowych. Do najważniejszych należy:

- szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki chłopców i siatkówki dziewcząt w różnych grupach wiekowych;

- uczestniczenie w imprezach sportowych;

- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów;

- organizowanie obozów sportowych.

Źródłem dochodów są dotacje Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Ministerstwa Sportu i Turystyki, symboliczne składki członkowskie, które do czerwca 2019 roku wynosiły 20 zł. miesięcznie ( obecnie jest to kwota 30 zł. ).

Dodatkowo klub jest organizacją pożytku publicznego wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000255604. W związku z tym istnieje możliwość przekazywania 1% swojego podatku dochodowego z przeznaczeniem na realizację wymienionych powyżej celów statutowych klubu.

TRENINGI

PONIEDZIAŁEK 14.45 - 15.45
ZSP NR 2 CHŁOPCY KL. II-III SP


PONIEDZIAŁEK, ŚRODA 16.30 - 18.00
SP3 UCZNIOWIE KLAS IV-VI


ŚRODA 16.00-17.00
ZSP NR 2 CHŁOPCY KLAS II-III SP


ŚRODA 17.00 - 18.00
ZSP NR 2 DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY KL. 0 - I


PIĄTEK 15.30 - 17.00
ZSP NR 2 UCZNIOWIE KLAS VII, VIII SP

ZARZĄD

PREZES – Grażyna Kurczyna

SEKRETARZ – Anna Telok

CZŁONKOWIE – Rafał Kurczyna,
Paweł Pawlik,
Grzegorz Telok

KONTAKT

UKS ” DYCHA ”

43-502 CZECHOWICE – DZIEDZICE

UL. POLNA 33

NIP 652-16-31-491

Nr konta BGŻ BNP PARIBAS 53 2030 0045 1110 0000 0262 9500 (wpłata składek członkowskich, darowizn na rzecz klubu)

GRAŻYNA KURCZYNA TEL. 502 872 634

ANNA TELOK TEL. 500 255 215
(w sprawie treningów, obozów)