Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

ZDOLNI Z CZECHOWIC-DZIEDZIC 2020/21

W naszej Szkole Uczniowie klasy pierwszej podjęli się realizacji Programu Edukacyjno-Społecznego „ Zdolni z Czechowic Dziedzic, miasta z zapałem” organizowanego przez Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice oraz Grupę „LOTOS S.A. ”. Program ten wpiera uczniów zdolnych, pomaga w poszerzaniu ich wiedzy, zainteresowań oraz kształtuje myślenie naukowe.

Pierwszoklasiści -Emilia, Filip i Szymon wybrali kategorię przyrodniczą, określając temat zajęć: „ Przyroda okiem pierwszoklasisty- obserwuję, doświadczam, eksperymentuję”. Główny cel Projektu to zdobycie wiadomości i umiejętności potrzebnych do obserwowania, poznawania, rozumienia świata, odpowiedź na pytanie czy i jakie jest znaczenie przyrody w życiu codziennym oraz kształcenie właściwej postawy wobec środowiska.

W pierwszym semestrze udało się zrealizować pierwszy etap Programu, polegający na omówieniu przez Uczestników planu Projektu , określenie celów, tematu projektu, planu zajęć terenowych oraz sporządzenie Kontraktu Projektu.

Badaliśmy otaczające środowisko, eksplorowaliśmy roślinność zachęcając koleżanki i kolegów do poznawania najbliższego otoczenia.

Sytuacja epidemiczna oraz przejście na nauczanie zdalne nie przeszkodziło Nam w realizowaniu zamierzonych celów.

Podczas zajęć online udało się zgromadzić podstawowy zasób wiedzy i terminologii, stworzyliśmy siatkę tematyczną, sformułowaliśmy pytania do Projektu. Uczestnicy wybrali doświadczenia, weryfikowali swój wybór oraz projektowali organizację pracy podczas doświadczeń.

Tworzyli instrukcje, omawiali sposoby gromadzenia narzędzi, materiałów i dokumentacji potrzebnej do aktywności badawczej- zdjęcia. Po wybraniu doświadczenia, sporządzeniu planu, zapisaniu sposobu realizacji Uczniowie przeprowadzali doświadczenia i obserwacje, sporządzając filmiki. Następnie podczas kolejnych zajęć online omawialiśmy sposób ich przygotowania, przeprowadzenia oraz wnioski. Doświadczenie zimą? Emilka sprawdzała czego potrzebuje do życia ziarenko fasoli, by zakiełkować i…..rosnąć aż do sufitu……

Czy śnieg i lód to też woda? A skąd się bierze powietrze, z czego się składa i czym jest zjawisko smogu…..na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukali Filip i Szymon…..

Obserwujemy, doświadczamy, eksperymentujemy….na zajęciach zawsze humor nam dopisuje!

A teraz czas na akcję: OXY- OXY- „tlenu!….więcej tlenu!……”

Rozpoczynamy promocję OXYTREES.