Go to main content

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY 1A I 1B