Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Państwo,
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że zgodnie z decyzją rządu o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych, do dnia 24 maja 2020 roku kontynuujemy edukację zdalną z wykorzystaniem Office 365 dla edukacji oraz platformy Teams. Dni wskazane w komunikacie CKE na egzamin ósmoklasisty to 16-18 czerwca 2020 roku.

Przypominam, by w przypadku problemów związanych z nauczaniem zdalnym (problemy psychofizyczne ucznia, kłopoty ze sprzętem, dostępem do sieci, procesem nauczania itp.) kontaktować się poprzez e-dziennik bądź telefonicznie z wychowawcami lub dyrekcją szkoły.

Zwracam się z ogromną prośbą o czujność i rozwagę w kwestii, jak Państwa dzieci spędzają czas wolny. Ważne jest by dziecko pozostało w domu. W razie objawów grypopodobnych, prosimy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.


Prosimy pamiętać, że w sytuacji kontaktu z osobą potencjalnie narażoną na kontakt z wirusem zaleca im się: pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia. Więcej informacji na stronie: GIS https://gis.gov.pl/
Jednocześnie przypominam, że rodzicom dzieci w wieku do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368); https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow
Proszę też o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec