Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

POZNAJĘ ŚWIAT

Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje naturalna ciekawość świata. Najlepszym sposobem zaspokojenia tej naturalnej ciekawości są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Dzieci czerpią wiele radości z poszukiwań, eksperymentów i obserwacji. W zabawach badawczych dziecko dostrzega coś, czego wcześniej nie widziało, szuka przyczyn dostrzeżonych zjawisk, odpowiedzi na pytanie: „dlaczego tak się dzieje?”. Innowacja polegać będzie na przeprowadzaniu zajęć przez nauczycieli z wykorzystaniem różnorodnych metod zabawowych i twórczych z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania, stawiania pytań i formułowania odpowiedzi. Na zajęciach objętych innowacją dzieci będą korzystały z różnorodnych materiałów plastycznych, przyrodniczych, kuchennych, czy artykułów spożywczych. Poznają zasady przeprowadzania zabaw badawczych i bezpiecznego eksperymentowania.

OBSZARY TEMATYCZNE NASZEGO EKSPERYMENTOWANIA

  • woda,
  • powietrze,
  • przyroda,
  • kolor,
  • światło.