Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Projekt - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania Szkoła Podstawowa nr 10 przystąpiła do ogólnopolskiego projektu czytelniczego 29 września 2020 r. Wzięli w nim udział uczniowie klas 1-4, dzieci uczęszczające na świetlicę oraz klasy ósme. Z tej okazji biblioteka szkolna przygotowała specjalny zestaw książek. Ks. Jan Twardowski i jego twórczość sprowokowała nas do skupienia, zasłuchania i refleksji wokół piękna języka artystycznego poezji i naturalnego klimatu przyrody. Sprzyjała temu atmosfera, którą nieustannie tworzy cudowne jesienne arboretum rozświetlone promieniami słońca. Zarówno w klasach, jak i w ogrodzie szkolnym, czytaliśmy wiersze i prozę ks. Jana od biedronki. W bibliotece szkolnej mieliśmy okazję wsłuchać się w wyjątkową recytację wierszy w wykonaniu wybitnych polskich aktorów. Uczniowie klas młodszych zaskoczyli nas kolorowymi rysunkami inspirowanymi poezją patrona. Klasy ósme wykonały również graficzny projekt zatytułowany "Czytam, bo...". Świeże podejście do tematu czytania zainspirowało zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Książka da się lubić!