Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Wrzesień tego roku, to dla statystyki publicznej bardzo ważny czas, ponieważ do zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 pozostało już mniej niż 20 dni. Udział w spisie powszechnym jest niezwykle ważny dla nas wszystkich, budowanie świadomego społeczeństwa i postaw obywatelskich jest naszym wspólnym celem. Dzięki jego wynikom można oceniać przemiany demograficzne i społeczne, oferują unikalną możliwość jednoczesnej oceny tych przemian dla wyodrębnionych grup ludności, także stosunkowo mało licznych. Stanowią one unikalne połączenie skali makro - informacje o całej populacji - oraz skali mikro – informacje o małych społecznościach. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o zaangażowanie i propagowanie obowiązku udziału w NSP 2021 wśród pracowników oraz interesariuszy instytucji, a także pośrednio rodziców dzieci. Informujemy, że GUS przygotował materiały edukacyjne, które mogą wspomóc realizację zadania. Na stronie https://spis.gov.pl/dla-dzieci-i-mlodziezy/ znajdują się kolorowanki dla najmłodszych, gry dotyczące NSP 2021 oraz gry przybliżające wiedzę ze statystyki publicznej dla młodszych i starszych dzieci. Ponadto zespół GUS z myślą o nauczycielach przygotował zestaw materiałów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych – przedszkoli, klas I-III, IV-VIII i dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W materiałach znajdują się propozycje zabaw, karty pracy, quizy, filmy edukacyjne i wiele innych ciekawych informacji. Mogą zostać one wykorzystane jako gotowe zajęcia lub jako dodatek do lekcji. Można je modyfikować i dostosowywać do aktualnie prowadzonych tematów zajęć. Informuję również, że rozpoczął się konkurs dla nauczycieli, pt. „Statystycznie, najlepszy scenariusz o NSP 2021”. Celem jego jest poszerzanie wiedzy na temat NSP 2021 wśród uczniów i nauczycieli. Regulamin konkursu znajduje się na stronie spis.gov.pl/najlepszy-scenariusz-onsp-2021. Wszelkie informacje i aktualności znajdują się na stronie spis.gov.pl