Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

KONKURS "DZIKIE JEST PIĘKNE - SSAKI"

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Informatyczno-Przyrodniczego dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Praca konkursowa pt. Dzikie jest piękne - SSAKI

· Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programie GIMP,

· praca powinna być wykonana min. na 10 warstwach,

· praca powinna być zapisana z rozszerzeniem XCF, tak aby można było zobaczyć etapy tworzenia. WAŻNE! Prace zawierające gotowe elementy, niewykonane przez autora oraz nieposiadające warstw będą dyskwalifikowane. Prosimy o przestrzeganie praw autorskich.

· prace należy przesłać na adres paulina.chlebek@zsp2czechowice.pl zapisane w formacie programu, który został wykorzystany do wykonania, czyli XCF oraz przekonwertowane do formatu JPG.

· gotowy plik należy opisać wg poniższego wzoru imię_nazwisko_klasa_szkoła

(np. anna_kowalska_4b_sp10czechowice-dziedzice),

· praca nadesłana na konkurs musi spełniać wszystkie kryteria praw autorskich,

· praca nadesłana na konkurs staje się własnością Organizatora konkursu,

· prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,

· prace będą brały udział w eliminacjach szkolnych, z których wyłonione zostaną 3 i przesłane do Organizatora.

· biorący udział w konkursie uczniowie zobowiązani są do przyniesienia podpisanych przez rodzica zgód.

Dla laureatów I, II i III miejsca konkursu wojewódzkiego przewidziane są nagrody rzeczowe.

Kontakt w szkole z p. Pauliną Chlebek