Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

EVERYDAY ENGLISH

Zajęcia innowacyjne „Everyday English”odbywają się w ramach zajęć obowiązkowych edukacji wczesnoszkolnej i polegają na integrowaniu treści zawartych w podstawie programowej języka angielskiego z treściami edukacji wczesnoszkolnej.Głównym celem innowacji jest zachęcanie uczniów do jak najczęstszego używania języka angielskiego w realnych sytuacjach i naturalnych warunkach oraz uczynienie z nauki przyjemnego procesu , celowego i efektywnego.Lekcje w klasie pierwszej w ramach„ Everyday English” są propozycją na urozmaicenie zajęć, zachęcania pierwszoklasistów do zabawy językiem obcym oraz zapewnienie lepszego przygotowania do późniejszego etapu edukacyjnego.