Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

EkoLabBox

EkoLabBox

Po raz kolejny możemy brać udział w programie Liga Naukowa z Lotosem – Zdolni z Czechowic Dziedzic. Gminy z zapałem 2021/2022. Trzy uczennice z klasy piątej, tj. Aleksandra, Emilia i Marysia podjęły wyzwanie zbudowania zespołu projektowego i zrealizowania wymagającego zadania. Dziewczęta pracują nad projektem związanym z tematyką zanieczyszczeń środowiska. Celem zajęć jest poznanie źródeł, skutków zanieczyszczeń. Efektem całorocznej pracy ma być “box” z filmami przeprowadzonych doświadczeń, które będzie można wykorzystać na lekcjach.

W pierwszym etapie uczennice pracowały nad prezentacją o zanieczyszczeniach powietrza, którą później wykorzystają. Okazało się to nie lada wyzwaniem, gdyż uczennice musiały zapoznać się z nowym dla nich programem Genially (https://genial.ly/). Grupa projektowa przeprowadziła obserwacje i doświadczenia mające na celu zbadanie zapylenia powietrza w miejscu zamieszkania. Kolejnym etapem było przygotowanie i zapoznanie się z narzędziami laboratoryjnymi, które będą potrzebne do wykonania doświadczeń i nagrania filmu o zanieczyszczeniach powietrza.

Dalsze prace będą opierały się na poznawaniu zanieczyszczeń wody i gleby.

Opiekun: Paulina Chlebek