Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

DYŻUR WAKACYJNY 2023

Zasady organizacji pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych

przez Gminę Czechowice – Dziedzice

w okresie wakacyjnym lipiec/sierpień w 2023 r.

Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadząc na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502 oraz z 2022, poz. 566,644) ) oraz zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 181/22 w sprawie ustalenia terminów przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czechowice – Dziedzice na rok szkolny 2022/2023.

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi.

Przerwa w naszej placówce będzie trwać od 17 lipca do 11 sierpnia 2023 r.

Zasady ogólne:

  1. Opieka wakacyjna jest organizowana od 03 lipca do 31 sierpnia 2023 r. dla dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023, do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czechowice – Dziedzice, z uwzględnieniem ustalonych terminów przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek.
  2. Decyzję o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli w okresie wakacji, w tym o ilości miejsc w przedszkolu w okresie wakacji podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola.
  3. Decyzję o przyjęciu dziecka w okresie wakacji podejmuje dyrektor przedszkola, na podstawie złożonej karty.

Lista placówek otwartych w lipcu

Przedszkola otwarte w miesiącu lipcu

Przedszkola

Terminy otwarcia placówki

PP Nr 1 przy ZSP Nr 1

Od 01.07.2023 do 14.07.2023

PP Nr 2

Od 01.07.2023 do 31.07.2023

PP Nr 3

Od 01.07.2023 do 31.07.2023

PP Nr 6

Od 01.07.2023 do 28.07.2023

PP Nr 8

Od 01.07.2023 do 31.07.2023

PP Nr 10

Od 01.07.2023 do 31.07.2023

PP Nr Zabrzeg

Od 01.07.2023 do 31.07.2023

PP nr 4a przy ZSP2

Od 01.07.2023 do 14.07.2023

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych otwarte w lipcu

Oddziały przy SP Nr 6

Od 01.07.2023 do 31.07.2023

Oddziały przy SP Nr 7

Od 01.07.2023 do 14.07.2023

Oddziały przy SP Nr 8

Od 01.07.2023 do 28.07.2023

Oddziały przy SP Nr 1 Ligota

Od 01.07.2023 do 31.07.2023

Oddziały przy SP Nr 3 Ligota

Od 01.07.2023 do 31.07.2023

Lista placówek otwartych w sierpniu

Przedszkola otwarte w miesiącu sierpniu

Przedszkola

Terminy otwarcia placówki

PP Nr 1 przy ZSP Nr 1

Od 17.08.2023 do 31.08.2023

PP Nr 2

Od 31.07.2023 do 03.08.2023

PP Nr 3

Od 31.07.2023 do 03.08.2023

PP Nr 5

Od 01.08.2023 do 31.08.2023

PP Nr 6

Od 28.08.2023 do 31.08.2023

PP Nr 8

Od 31.07.2023 do 03.08.2023

PP Nr 9

Od 31.07.2023 do 31.08.2023

PP Nr 10

Od 31.07.2023 do 03.08.2023

PP Nr 11

Od 01.08.2023 do 31.08.2023

PP nr 4a przy ZSP2

Od 14.08.2023 do 31.08.2023

PP w Ligocie

Od 31.07.2023 do 31.08.2023

PP w Bronowie

Od 31.07.2023 do 31.08.2023

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych otwarte w sierpniu

Oddziały przy SP Nr 6

Od 31.07.2023 do 03.08.2023

Oddziały przy SP Nr 7

Od 14.08.2023 do 31.08.2023

Oddziały przy SP Nr 8

Od 28.08.2023 do 31.08.2023

Oddziały przy SP Nr 1 Ligota

Od 31.07.2023 do 04.08.2023

Oddziały przy SP Nr 3 Ligota

Od 31.07.2023 do 04.08.2023