Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

COLORFUL ENGLISH

Innowacja Colourful English prowadzona jest w klasach piątych w ramach lekcji języka angielskiego.

Uczniowie 5 klasy mają za sobą już kilka lat nauki języka, a mimo to często mają obawy przed wypowiadaniem się ustnie. Często nie są pewni swoich umiejętności z zakresu gramatyki oraz mają niewielki zasób słownictwa.

Innowacja ma ułatwić uczniom utrwalenie poznanych zagadnień gramatycznych oraz opanowanie i rozszerzenie poznawanego słownictwa w zakresie materiału klasy V, opartego na podręczniku Brainy 5.

Zadaniem uczniów jest systematycznie, własnoręcznie wykonywać gramatyczno-słownikowego Scrapbook’a – czyli ozdobionego zeszytu – albumu.

Za pomocą tej przyjemnej i atrakcyjnej formy każdy uczeń może w różnorodny sposób wyrazić siebie. Stąd też pomysł na „kolorowanie” zagadnień gramatycznych. Udekorowane zagadnienia gramatyczne i nowe słówka są dobrym i skutecznym sposobem ich zapamiętywania, a zdobyta wiedza ułatwia swobodną coraz pełniejszą wypowiedź.

Słownictwo: Countries, Weather, In and around the house, Sports and equipment

Gramatyka: to be, have got, there is/are, comparative and superlative adjectives