Go to main content

ŹRÓDŁO ŻYCIA I ZDROWIA - WODA!

Biedroneczki wykonały trzecie zadanie II etapu projektu "Zdrowo jem, więcej wiem!" - "Źródło życia i zdrowia - woda!". Poznały znaczenie wody w organizmie, jej wpływ na świat roślin, zwierząt i ludzi, wykonywały różne doświadczenia z wodą oraz tworzyły własną wodę smakową.