Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szanowni Rodzice,


przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia Rodziców, poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Szkolnej. Przypominamy, że w pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, których oboje rodziców pracuje. Prosimy uwzględnić to w wysyłanych deklaracjach.


Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 zapraszamy w terminie 24 - 27.08.2020 w godzinach 7.00-9.00 lub 15.00-17.00 do złożenia wniosku. Kartę będzie można pobrać i wypełnić na miejscu obok szkolnej portierni przy wejściu głównym.

Jeżeli nie mają Państwo możliwości przyjścia do szkoły w wyznaczonym terminie, kartę zgłoszenia można pobrać na stronie szkoły, a skan wypełnionego dokumentu przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy swietlica@zsp2czechowice.pl w terminie do 27.08.2020 do godziny 17.00.

Oryginały przesyłanych przez Państwa dokumentów, prosimy zachować do późniejszego złożenia w szkole.


Świetlica w roku szkolnym 2020/2021 będzie czynna w godzinach 7.00-8.00 oraz 11.30-16.30.

Przypominamy, że nadal obowiązują wytyczne GIS, MZ oraz MEN:

  • wypełnić wniosek mogą przyjść tylko osoby zdrowe;
  • należy zasłaniać usta i nos (maseczki /przyłbice)
  • należy utrzymywać odległości między osobami, co najmniej 1,5m;
  • przy wejściu zdezynfekować ręce;
  • należy unikać zgromadzeń;
  • prosimy o przyniesienie własnego długopisu.