Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Przypominamy, że nadal obowiązują wytyczne GIS, MZ oraz MEN:

  • po odbiór świadectw mogą przyjść tylko osoby zdrowe;
  • należy zasłaniać usta i nos (maseczki /przyłbice)
  • należy utrzymywać odległości między osobami, co najmniej 1,5m;
  • przy wejściu zdezynfekować ręce;
  • należy unikać zgromadzeń.


Z uwagi na obostrzenia rodzice nie mogą uczestniczyć w spotkaniu na sali, nie mogą też towarzyszyć swoim dzieciom podczas odbioru świadectw. Uczeń zobowiązany jest do posiadania długopisu, którym podpisywać będzie poświadczenie odbioru świadectwa. Poza długopisem uczeń niczego więcej nie przynosi. Nieodebrane świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego będzie można odbierać od poniedziałku 29 czerwca do 3 lipca 2020 roku w sekretariatach szkoły w godzinach 8.00 – 14.00. Prosimy o telefoniczne ustalenie godzin odbioru, aby uniknąć zgromadzenia.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 26.06.2020r. według następującego harmonogramu.

KLASY 7-8

9:00 – 7A, 7B, 7C

10:00 – 7D, 7F, 8A, 8B

11:00 – 7E, 8C, 8D, 8E

klasa sala wejście do szkoły klasa sala wejście do szkoły
7A s.89 sala gimnastyczna 8A s.3 wejście główne
7B s.2 wejście główne 8B s.34 arboretum
7C s.57 szatnia 8C s.1 wejście główne
7D s.86 sala gimnastyczna 8D s.35 arboretum
7E s.81 sala gimnastyczna 8E s.54 szatnia
7F s.58 szatnia

KLASY 1-3

12:00 – 3A, 2A

13:00 – 1B (nr z dziennika 1-13), 3B

13:45 – 1B (nr z dziennika 14-26)

14:00 – 1A (nr z dziennika 1-13), 2B

14:45 – 1A (nr z dziennika 14-26)

klasa sala wejście do szkoły
1A s.68 wejście główne
1B s.69 wejście główne
2A s.64 wejście główne
2B s.64 wejście główne
3A s.63 wejście główne
3B s.62 wejście główne