Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE OD 25.05

SZANOWNI RODZICE

W związku z przywróceniem działalności naszej placówki od dnia 25.05.2020r., przygotowujemy się do bezpiecznego zorganizowania pobytu dzieci w przedszkolu w czasie pandemii COVID-19.

Opierając się na Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4.05.2020r. przedstawiamy Państwu:

„Procedurę organizacji opieki w przedszkolu w czasie pandemii COVID-19”
(organizacja opieki, przyprowadzanie i odbieranie dzieci, higiena czyszczenie dezynfekcja pomieszczeń, organizacja żywienia oraz postępowanie w przypadku zakażenia, INFORMACJA O CZYNNIKACH RYZYKA) wraz z:

Procedurą kwalifikacji dzieci do stacjonarnej opieki przedszkolnej w okresie zagrożenia epidemiologicznego wraz z wnioskiem i oświadczeniem.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia dziecka do stacjonarnej opieki przedszkolnej to:

1. WNIOSEK/ZGŁOSZENIE DZIECKA DO STACJONARNEJ OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ na 7 i 8 stronie procedury

2. OŚWIADCZENIE RODZICÓW na 9 i 10 stronie procedury

dokumenty należy przesyłać na adres: zdalnie.razem@zsp2czechowice.pl

w terminie do 21 maja 2020r. do godz. 14:00.

WAŻNE !!!

Nowe zgłoszenia dzieci do przedszkola wiążą się ze zmianą organizacji pracy placówki w związku z tym nowo zgłoszone dziecko będzie przyjęte od poniedziałku następnego tygodnia. Zgłoszenia będą przyjmowane do czwartku do godziny 14.00.