Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

ZABAWY Z MATEMATYKĄ

Realizacja innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej „Zabawy z matematyką cz.3” przebiegała w naszym przedszkolu od września 2023r. do czerwca 2024r. Realizowana była wg opracowanych założeń i harmonogramu w ramach godzin pobytu dzieci w przedszkolu.

Zajęcia z cyklu innowacji matematycznej prowadzone były raz w miesiącu grupie wiekowej 5-latki ( grupa III – Motylki).

Celem innowacji pedagogicznej było:

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci,

  • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych,

  • zdobywanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do osiągnięci dojrzałości szkolnej,

  • kształtowanie odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie

    z zadaniami o charakterze matematycznym,

  • zapobieganie ewentualnym niepowodzeniom w uczeniu się matematyki, wyrównywanie szans,

  • rozwijanie matematycznej wyobraźni,

  • rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości.

Podczas zajęć przedszkolaki wykorzystały zdobytą wiedzę dotyczącą orientacji w przestrzeni w sytuacjach zadaniowych – rozwiązywanie labiryntów, rysowanie po kratkach, tworzyły zbiory o podanej liczbie elementów, zapoznały się z grami matematycznymi podczas pracy na tablicy multimedialnej, rozpoznawały i nazywały figury i bryły geometryczne, próbowały rozwiązywać zadania tekstowe.

Z obserwacji prowadzonych przez nauczyciela w ramach innowacji „Zabawy z matematyką cz.3” oraz oceny kart pracy dzieci można zauważyć, przedszkolaki w różnym stopniu opanowały umiejętności matematyczne, wzbogaciły swoją wiedzę, nabrały wiary we własne możliwości, zdobyły doświadczenia, które z pewnością wykorzystają w dalszej edukacji. Prowadzone zajęcia bardzo im się podobały i chętnie brały w nich udział.