Go to main content

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

31 LIPCA 2020 r. od godziny 10:00, w budynku szkoły wydawane będą zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową.


Z uwagi na trwającą pandemię prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności.

Informujemy równocześnie, że szkoła dysponuje hasłami, które umożliwiają sprawdzenie wyników egzaminu w strefie dla ucznia, na stronie OKE w Jaworznie. Hasła te zostaną Państwu udostępnione przez wychowawców.