Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

"... bo ortografia nie musi być nudna."

Głównym celem innowacji jest osiągnięcie przez uczniów umiejętności i nawyku poprawnego zapisu wyrazów oraz kontroli własnego tekstu. Wypracowanie pamięci wzrokowej i motorycznej wyrazów, samokontrola oraz systematyczne ćwiczenia będą prowadzić do automatyzacji poprawnego pisania.

Innowacja „Wesoła ortografia” obejmuje w roku szkolnym wszystkie klasy 1-3, jednakże klasy pierwsze dołączą do niej, kiedy poznają znaczną większość liter. Innowacja polega na zapisywaniu wyrazów z wykorzystaniem przyporządkowanych literom kolorów:

ó – różowy

rz – granatowy

ż – zielony

h – brązowy

wyjątki – czerwony

u oraz ch – czarny.

Realizacja innowacji ma przynieść korzyści dla uczniów. Uczniowie będą zdobywać wiedzę w sposób aktywny, kreatywny i twórczy. Wykorzystają możliwości jakie daje nauka ortografii z wykorzystaniem niestandardowych pomocy, nauczą się współpracy w grupie, będą czerpać radość z nauki.