Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

UNIWERSYTET DZIECI

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego2020/2021 klasa 1a przystąpiła do Programu Edukacyjnego „Kompetencje na szóstkę”, organizowanego przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Jest to projekt, który wspiera uczniów w ich rozwoju oraz ułatwia im naukę, uczy nawiązywania relacji z innymi i skutecznego komunikowania się. Celem Programujest rozwijanie istotnych kompetencji uczniów takich jak: kreatywność, otwartość, innowacyjność, umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia. Program zapewnia uczniom wszechstronny rozwój osobowy i społeczny. Uczniowie biorący udział w Programienabywają empatii, umiejętności pracy projektowej oraz współpracy.W nowym roku szkolnym wybraliśmy Projekt „ Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka? Uczniowie odkrywają praktyczne zastosowanie matematyki. Podejmujemy wyzwania, które będą inspiracją do samodzielnego poznawania matematyki. Staramy się odpowiedzieć na pytania: „Po co nam emocje?”, „Jak się uczyć koncentracji uwagi?”, „Jak płynie czas?”, „Czy wszystko da się zważyć i zmierzyć?” , „Ile papieru jest w rolce?”. Pierwsza fotorelacja już wkrótce...