Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

TERMINY PRZERW W PRACY PRZEDSZKOLI 22/23

Zgodnie z zarządzeniem nr 181/22 Burmistrza Czechowice-Dziedzic z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice na rok szkolny 2022/2023 informujemy że:

W okresie świątecznym dyżury będą pełnić placówki:

Lp. Nazwa placówki Okres dyżuru
1 Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach, ul. ks. Piotra Skargi 4 23.12.2022 - 31.12.2022
2 Przedszkole Publiczne nr 4a w ZSP2 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Polna 33
3 Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Szwajcarska Dolina 24
4 Przedszkole Publiczne w Ligocie, ul. Przedszkolana 10
5 Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Junacka 2 06.04.2023 - 11.04.2023
6 Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Chrobrego 1
7 Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1b
8 Przedszkole Publiczne w Zabrzegu, ul. Tadeusza Gazdy 5

W okresie świątecznym placówki będą mieć przerwę w pracy w następujących terminach:

Lp. Nazwa placówki Okres przerwy w pracy
1 Przedszkole Publiczne nr 1 w ZSP1 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Chłopska 70

23.12.2022 - 31.12.2022

06.04.2023 - 11.04.2023

2 Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. ks. Piotra Skargi 4 06.04.2023 - 11.04.2023
3 Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Junacka 2 23.12.2022 - 31.12.2022
4 Przedszkole Publiczne nr 4a w ZSP2 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Polna 33 06.04.2023 - 11.04.2023
5 Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Chrobrego 1 23.12.2022 - 31.12.2022
6 Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Szwajcarska Dolina 24 06.04.2023 - 11.04.2023
7 Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. M. Konopnickiej 14

23.12.2022 - 31.12.2022

06.04.2023 - 11.04.2023

8 Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Romualda Traugutta 20

23.12.2022 - 31.12.2022

06.04.2023 - 11.04.2023

9 Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1b 06.04.2023 - 11.04.2023
10 Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Młyńska 11

23.12.2022 - 31.12.2022

06.04.2023 - 11.04.2023

11 Przedszkole Publiczne w Ligocie, ul. Przedszkolna 10 06.04.2023 - 11.04.2023
12 Przedszkole Publiczne w Zabrzegu, ul. Tadeusza Gazdy 5 23.12.2022 - 31.12.2022
13 Przedszkole Publiczne w ZSP w Bronowie, ul. Kolorowa 2

23.12.2022 - 31.12.2022

06.04.2023 - 11.04.2023

14 Odddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. I. Łukasiewicza 37

23.12.2022 - 31.12.2022

06.04.2023 - 11.04.2023

15 Odddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Szkolna 6

23.12.2022 - 31.12.2022

06.04.2023 - 11.04.2023

16 Odddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Targowa 6

23.12.2022 - 31.12.2022

06.04.2023 - 11.04.2023

17 Odddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie, ul. Bielska 17

23.12.2022 - 31.12.2022

06.04.2023 - 11.04.2023

18 Odddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 w Ligocie, ul. Bory 2

23.12.2022 - 31.12.2022

06.04.2023 - 11.04.2023