Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

SZACHY, KRÓLEWSKA GRA

Innowacja realizowana jest poprzez nauczanie gry w szachy, jako zajęcia edukacji wczesnoszkolnej w klasie IIIb. Zajęcia prowadzone są w wymiarze 1 godzina tygodniowo. W czasie ich trwania dzieci poznają zasady gry w szachy poprzez rozwiązywanie zadań szachowych, gry i zabawy, programy komputerowe, filmy edukacyjne, rozgrywki. Celem innowacji jest rozwijanie umiejętności matematycznych, określenia położenia obiektów, orientacji i wyobraźni przestrzennej, symetrii, logicznego myślenia i korzystania z otrzymanych informacji. Zajęcia te przyczyniają się również do rozwoju umiejętności społecznych, przestrzegania obowiązujących reguł, radzenia sobie z emocjami, cieszenia się sukcesów swoich i innych, ale również z radzeniem sobie z porażkami.

Do realizacji innowacji zostało zakupionych 10 profesjonalnych kompletów szachów. Uczniowie korzystają z szachów turniejowych- używanych także w szkółkach szachowych.