Go to main content

SPOTKANIE ORGANIZAYJNE

DRODZY RODZICE DZIECI TRZY I CZTEROLETNICH,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 27.08.2020r. (CZWARTEK) O GODZ. 17.00

W SZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ.

Przypominamy, że nadal obowiązują wytyczne GIS, MZ oraz MEN:

  • na spotkanie mogą przyjść tylko osoby zdrowe;
  • należy zasłaniać usta i nos (maseczki /przyłbice)
  • należy utrzymywać odległości między osobami, co najmniej 1,5m;
  • przy wejściu zdezynfekować ręce;
  • należy unikać zgromadzeń.