Go to main content

SEGREGUJEMY

W grudniu odbyły się kolejne zajęcia w ramach Innowacji pedagogicznej „Zabawy z matematyką”, w trakcie których dzieci segregowały emblematy, ćwiczyły przeliczanie elementów zbiorów liczebnikami głównymi w zakresie 3. Podczas pracy indywidualnej odwzorowywały liczebność zbiorów naklejając odpowiednią liczbę kropek w okienkach. W czasie zabawy ruchowej przy muzyce ustawiały się przy odpowiedniej liczbie kół – puf na przerwę w słuchanej melodii.