Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 24/25

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZECHOWICE-DZIEDZICE
NA ROK SZKOLNY 2024/2025


Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do placówek wychowania przedszkolnego w wyniku rekrutacji
prowadzonej w lutym br. oraz tych, które nie brały dotąd udziału w rekrutacji będą mogli ubiegać się o przyjęcie
dziecka do wybranego przedszkola na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji uzupełniającej.
Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 22 kwietnia 2024 r. w systemie elektronicznym.
Od 22 kwietnia do 10 maja br. należy za pośrednictwem strony internetowej https://uzupelniajacaprzedszkola-czechowice-dziedzice.nabory.pl/ dokonać zapisu dziecka do przedszkola. Na stronie można również zapoznać się z regulaminem rekrutacji, sprawdzić ofertę dostępnych publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się w naszej gminie.

Rekrutacja będzie prowadzona na wolne miejsca w następujących placówkach:
 Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. P. Skargi 4 – 9 miejsc
 Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Junacka 2 – 2 miejsca
 Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. M. Konopnickiej 14 – 2 miejsca
 Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. R. Traugutta 20 – 8 miejsc
 Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1b – 2 miejsca
 Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Młyńska 6 – 1 miejsce
 Przedszkole Publiczne w Zabrzegu, ul. T. Gazdy 5 – 7 miejsc
 Szkoła Podstawowa nr 6 im. I. Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach, ul. I. Łukasiewicza 37 – 5 miejsc
 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Szkolna 6 – 7 miejsc
 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Targowa 6 – 9 miejsc
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Ligocie, ul. Bory 2 – 2 miejsca
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie, ul. Kolorowa 2 – 5 miejsc

Ostateczne podanie informacji o przyjęciu dziecka do placówki nastąpi do dnia 31.05.2024 r., poprzez
wywieszenie w danej placówce listy dzieci przyjętych.