Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W CZECHOWICACH -DZIEDZICACH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.

Chcąc zgłosić swoje dziecko zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły prosimy o wypełnienie karty „Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach na rok szkolny 2021/2022”.

Chcąc zgłosić swoje dziecko zamieszkałe poza obwodem naszej szkoły prosimy o wypełnienie karty „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach na rok szkolny 2021/2022”

Rekrutacja rozpocznie się 1 lutego 2021 r.

Zapisy dzieci na rok szkolny 2021/2022 prowadzone będą od 1 do 28 lutego 2021 r.
W późniejszym terminie zapisy będą możliwe w miarę wolnych miejsc.

Serdecznie zachęcamy Państwa do pobrania właściwego druku zgłoszenia ze strony internetowej szkoły i dostarczenia wypełnionego do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie. Proszę pamiętać o podpisach obojga rodziców.

Druki będą również do pobrania w sekretariacie szkoły.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wszelkie informacje uzyskacie państwo w sekretariacie szkoły.

DOKUMENTY DO POBRANIA