Go to main content

DZIĘKUJEMY

Drodzy Rodzice

„Jest na świecie tyle rzeczy,

za które nie można zapłacić

żadnymi pieniędzmi, tylko radością,

pamięcią i słowem: Dziękuję!”

Te słowa pełne wdzięczności kierujemy Państwo do Was,

dziękując za pamięć, życzliwość, uśmiech i działania wspierające

nas w codziennej pracy, pomoc i zaangażowanie w życie przedszkola.

Wszyscy mamy jeden cel, towarzyszyć dzieciom w codziennych

zmaganiach i radościach, odkrywać talenty i wspierać

w trudnościach tak, aby każdy dzień był wspaniałą przygodą.

Wyrażamy głęboką wdzięczność za ofiarowaną bezinteresowną pomoc

i nieocenione wsparcie w trudnych chwilach edukacji naszych dzieci.

Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za każdy uśmiech i dobrą

radę, życząc jednocześnie wielu sukcesów i powodzenia w realizacji

życiowych zamierzeń.

Nauczyciele i pracownicy Przedszkola Publicznego Nr 4a