Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

PLASTYKA BLIŻEJ NATURY

Uczniowie mogą uczyć się ochrony przyrody po przez wykorzystywanie w swojej pracy twórczej materiałów i przedmiotów niepotrzebnych bądź zużytych oraz po przez oszczędne gospodarowanie materiałów plastycznych. Realizowane na spotkaniach zagadnienia połączą teorię z praktyką, pozwolą bliżej poznać wybrane zagadnienia związane z ochrona przyrody, ekologią, wykorzystaniem surowców wtórnych i przedmiotów codziennego użytku do tworzenia prac plastycznych i technicznych. Dyskusje, obserwacje, działalność plastyczna i techniczna sprzyjać ma łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz ma dać wiele zabawy i możliwość rozwoju społecznego.

Główne cele innowacji:

  • Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka oraz rozbudzanie i rozwijanie jego wrażliwości estetycznej.
  • Rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych dziecka oraz rozwoju swobodnej ekspresji plastycznej.
  • Rozszerzanie wiedzy oraz wspomaganie dziecka w zakresie intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i artystycznym.
  • Kształtowanie postawy proekologicznej.
  • Uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych.