Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

PARKING

Szanowni Państwo,

decyzją Rad Rodziców przedszkola i szkoły oraz Dyrekcji w porozumieniu z organem prowadzącym - Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych oraz Przewodniczącym Rady Osiedla z dniem 1.12.2021 roku został zamknięty parking na terenie naszej placówki. Decyzja ta została podjęta z troski o bezpieczeństwo Państwa dzieci, chcieliśmy umożliwić swobodne poruszanie się po terenie Zespołu uczniów samodzielnie przychodzących oraz opuszczających szkołę, dzieci przebywających na terenie Arboretum, placu zabaw i boisk szkolnych.

Zamknięcie bramy wjazdowej znacząco wpłynęło na bezpieczeństwo na terenie placówki jednakże sytuacje niebezpieczne w dalszym ciągu są zauważalne przed wjazdem. Na bieżąco monitorujemy sytuację, zaniepokojeni, przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności, zakazie parkowania na chodniku oraz zawracania na terenach zielonych, trawnikach. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Dziękujemy