Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

ORTOGRAFIA NA WESOŁO 22/23

Głównym celem innowacji, realizowanej w klasach 2a i 3b, jest osiągnięcie przez uczniów umiejętności i nawyku poprawnego zapisu wyrazów oraz kontroli własnego tekstu. Wypracowanie pamięci wzrokowej i motorycznej wyrazów, samokontrola oraz systematyczne ćwiczenia mają prowadzić do automatyzacji poprawnego pisania.

Innowacja oparta jest na zasadach "Kolorowej Ortografii" Leśmiana Furmagi. Uczniowie poznają zasady ortograficzne, a podczas zapisu wyrazów wykorzystują kolory przypisane dla poszczególnych liter:
ó - różowy,
rz - granatowy,
ż - zielony,
h - brązowy,
u i ch - czarny,
wyjątki - czerwony.
Uczniowie poznali wierszyk ułatwiający zapamiętanie zasad, a teraz ich zeszyty są kolorowe. Zdobywają wiedzę w sposób aktywny, kreatywny i twórczy. Podczas lekcji wykorzystujmy możliwości, jakie daje nauka ortografii z wykorzystaniem niestandardowych pomocy i metod. Bo ortografia nie musi być nudna.