Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

TERMIN DZIAŁANIE
Od 17 maja do 21 czerwca 2021r. Składanie w szkole pierwszego wyboru wniosków o przyjęcie do szkół.
Od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii (lub orginału) świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
22 lipca 2021r. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
od 23 lipca do 30 lipca 2021r. Potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie orginału świadectwa ukończenia szkoły i orginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmokliasisty.
2 sierpnia 2021r. Podanie do wiadomości publicznej listy przyjetych do szkoły.

INFORMACJA O SCENTRALIZOWANEJ REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadpodstawowych może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.

2. Kandydat wprowadza podanie przez internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru. 3. Strona logowania dostępna jest pod adresem https://slaskie.edu.com.pl/

4. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany wniosek w określonym terminie.

5. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.

6. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt 5 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy kandydatów.

OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka