Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

OD LICZYDŁA DO GENIUSZA

Innowacja pedagogiczna „Od liczydła do geniusza”.

W obecnym roku szkolnym klasa 2b realizuje innowację pedagogiczną, która zawładnęła ich sercami i umysłami! Małe liczydełka stosowane do szybkich obliczeń stały się ich towarzyszami i przyjaciółmi. Są zawsze w plecakach gotowe do zabawy i nauki.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach szybkich obliczeń matematycznych to:

- wykorzystanie w pełni intelektualnego potencjału uczniów, rozwijanie ich zdolności, zaspokojenie potrzeb ludycznych poprzez gry i zabawy indywidualne i zespołowe, wykorzystanie tablicy interaktywnej oraz laptopów

- zapoznanie z ciekawym i szybkim sposobem liczenia

- wdrożenie pracy nad własnym rozwojem, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wyciąganie wniosków, szukanie twórczych rozwiązań

Celem głównym naszych zajęć jest harmonijny rozwój obu półkul dzięki mentalnej wizualizacji obliczeń matematycznych na liczydłach Abacus, natomiast cele szczegółowe to przede wszystkim:

- kształtowanie pojęcia liczby

- podział liczby na składniki, dopełnianie do 10

- swobodne posługiwanie się dodawaniem i odejmowaniem do 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

- poprawa pamięci wizualnej i słuchowej

- zachęcanie do samodzielności w rozwiązywaniu problemów

- kształtowanie u uczniów postaw kreatywnych

- przygotowanie uczniów do pamięciowego przeliczania większych sum i różnic poprzez wizualizację czynności wykonywanych na liczydłach

- cotygodniowa analiza postępów pracy.

Klasa bierze udział w programie pilotażowym, który wygrała w ubiegłym roku prezentując wyniki swojej całorocznej codziennej pracy na zajęciach szkolnych. Nasza innowacja potrwa rok, a w tym czasie uczniowie opanują 4 metody szybkiego dodawania i odejmowania bez używania obliczeń matematycznych. Metoda jest warta polecenia i stanowi aktualnie ważny aspekt życia klasy 2b.