Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

NIEMIECKI OTWIERA DRZWI

W roku szkolnym 2023/2024 klasy 4 realizowały, a klasy 5-6 kontynuowały realizację innowacji z języka niemieckiego ,,Niemiecki otwiera drzwi". Głównym zamierzeniem wprowadzenia innowacji w klasach czwartych było stworzenia uczniom naszej szkoły możliwości nauki drugiego języka. Celem nadrzędnym wprowadzenia innowacji jest stworzenie uczniom możliwości osiągnięcia sprawności swobodnego posługiwania się drugim językiem w życiu codziennym. Słownictwo, zwroty i wyrażenia prezentowane były uczniom w formie dialogów, krótkich tekstów użytkowych, filmików, rymowanek wierszyków i piosenek. Nabyte umiejętności uczniowie mieli możliwość utrwalenia i sprawdzenia w  formie: ćwiczeń, krzyżówek, wykreślanek, quizów ( Kahoot, quizizz, Wordwall) , kart pracy, dialogów, lapbooków, plakatów, projektów i własnoręcznie wykonanych gier.

"NIEMIECKI OTWIERA DZRWI"