Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA

„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

Regulamin konkursu plastycznego

I Główne założenia konkursu:

 1. Organizator: Przedszkole Publiczne nr 4a w Czechowicach – Dziedzicach ul. Polna 33.
 2. Konkurs rozpoczyna się 19.11.2021 i trwa do 03.12.2021r.
 3. Temat konkursu:
  „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA".
 4. W konkursie mogą brać udział dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 6 lat.

II Cele konkursu:

 • Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne.
 • Promowanie pozytywnych postaw wobec polskich tradycji.
 • Inspirowanie dzieci do wyrażania ekspresji plastycznej.
 • Utrwalanie wiadomości na temat Świąt Bożego Narodzenia.
 • Promowanie talentów plastycznych przez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci.
 • Inspirowanie do aktywności twórczej.
 • Integrowanie dzieci przez sztukę.
 • Kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Promowanie talentów plastycznych dzieci.

III Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Formy pracy: Przestrzenna, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
 2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, estetyka wykonania, walory artystyczne, różnorodność zastosowanych środków plastycznych.
 3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
 4. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 5. Komisja Konkursowa wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
 6. Do prac należy dołączyć napisaną czytelnie metryczkę, która powinna zawierać:
  imię i nazwisko dziecka, wiek, grupa
 7. Prace należy dostarczyć do 03.12.2021 r.
 8. Wykonane prace zostaną wyeksponowane w holu budynku Zespołu Szkolno– Przedszkolnego nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach i zostaną one przekazane na KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY.

IV Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 07.12.2021 r. na stronie internetowej naszego przedszkola.
 2. Dla autorów nagrodzonych prac przewidziano drobne upominki oraz dyplomy.
 3. Prace niespełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie.
 4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

Uwagi:

 1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Przedszkola.
 2. Przekazując prace konkursową, uczestnik wyraża zgodę na wystawienie pracy podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.


  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!