Go to main content

MY JAKO NAUCZYCIELE

Na platformie Teams w grudniu i lutym zamieniliśmy się miejscami z nauczycielami. Podjęłyśmy trud przeprowadzenia zajęć dla klasy 3a i 4b dotyczących graniastosłupów. Trudności w prowadzeniu zajęć zdalnych piętrzyły się od problemów technicznych do pytań zadawanych przez uczniów. Klasy słuchały uważnie i zapamiętywały szczegóły naszych prezentacji. Była to świetna zabawa i wielka próba dla naszej cierpliwości. Bardzo chętnie poprowadziłybyśmy jeszcze raz takie zajęcia.

Oliwia R i Julia K