Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

"Bryły przestrzenne w świecie dzieci i dorosłych." Program grantowy "mPotęga" – VII edycja 

Adresaci działań – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych.
Po co? - Cele jakie chcemy osiągnąć dzięki projektowi.
1. Bryły przestrzenne to świetna zabawa
2. Pokazać praktyczne zastosowanie wiedzy matematycznej.
3. Innowacyjne nauczanie matematyki za pomocą aplikacji komputerowej.
Opis projektu:
Uczniowie pracując w dwóch grupach będą poznawali niezbędną wiedzę dotyczącą brył przestrzennych, aby wykorzystać ją do przeprowadzenia zajęć z uczniami klas 4 i 3. Zajęcia będą dotyczyły prawidłowego nazewnictwa brył i ich budowy. Zostaną przez nich przygotowane: siatki brył do wykonania modeli oraz testy i quizy w aplikacji learnningsApps.org. Planowane jest stworzenie 12 aplikacji dotyczących brył przestrzennych. Interaktywne zadania będą rozesłane poprzez usługę Microsoft Teams do wszystkich uczniów klas 8, 3 i 4. Dzięki temu uczniowie będą mogli rozwiązać te zadania na swoich telefonach i komputerach. Uczniowie z grupy projektowej wezmą udział w wycieczce na Politechnikę Śląską - wydział budownictwa.