Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” - II edycja

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dotyczącej zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Nasze przedszkole zakwalifikowało się się do kampanii i otrzymało pomoc rzeczową w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza, które będą użytkowane w salach przedszkolnych Pszczółek i Motylków.

W kolejnym etapie udziału w kampanii będzie przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych, które mają podnieść świadomość ekologiczną dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie we wszystkich grupach przedszkolnych.