Go to main content

MATEMATYCZNE ZABAWKI

Na zajęciach Matematyczne Zabawki Mróweczki rozwijały swoją orientację w przestrzeni. Naszą zabawką matematyczną była skarpetka, a właściwie dwie skarpetki, które przedszkolaki w trakcie zabawy próbowały podnieść i położyć przed, za lub pod sobą, wysoko lub nisko.

Na matach "Stópki" Mróweczki ćwiczyły ustawienia swoich stópek i określały prawą lub lewą stronę ciała. To była trudna praca.